3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

14:28:15 up 4:43, 0 users, load average: 0.52, 0.62, 0.62