3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

06:05:04 up 48 days, 10:03, 0 users, load average: 0.46, 0.38, 0.36