3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

11:12:39 up 318 days, 22:08, 0 users, load average: 0.30, 0.44, 0.48