3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:51:35 up 161 days, 4:17, 2 users, load average: 0.53, 0.63, 0.61