3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:35:01 up 129 days, 23:28, 0 users, load average: 0.77, 0.61, 0.58