3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:17:12 up 65 days, 17:47, 0 users, load average: 0.41, 0.32, 0.31