3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

05:49:21 up 5 days, 14:59, 0 users, load average: 0.33, 0.26, 0.27