3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

15:10:43 up 209 days, 3:06, 0 users, load average: 0.48, 0.54, 0.50