3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:57:33 up 13:59, 0 users, load average: 0.69, 0.46, 0.44