3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

01:03:19 up 104 days, 16:38, 0 users, load average: 0.21, 0.33, 0.40