3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:18:00 up 93 days, 4:43, 1 user, load average: 0.43, 0.41, 0.46