3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

11:16:15 up 107 days, 15:14, 0 users, load average: 0.56, 0.62, 0.61