3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

03:57:58 up 86 days, 7:56, 0 users, load average: 0.54, 0.45, 0.41