3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

22:29:24 up 148 days, 9:25, 0 users, load average: 0.21, 0.35, 0.40