3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:39:24 up 14 days, 18:28, 0 users, load average: 0.20, 0.26, 0.30