3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:32:40 up 139 days, 9:03, 0 users, load average: 0.32, 0.30, 0.36