3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

03:39:01 up 35 days, 18:19, 0 users, load average: 0.47, 0.38, 0.34