3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

15:51:52 up 17 days, 2:48, 0 users, load average: 0.56, 0.40, 0.47