3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:47:43 up 6 days, 7:00, 1 user, load average: 0.54, 0.39, 0.34