3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

02:13:03 up 6 days, 19:50, 2 users, load average: 0.39, 0.84, 0.85