3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:29:31 up 25 days, 10:44, 0 users, load average: 0.49, 0.57, 0.58