3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

13:22:23 up 128 days, 20:48, 1 user, load average: 0.59, 0.52, 0.56