3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:43:58 up 54 days, 3:54, 0 users, load average: 0.39, 0.31, 0.37