3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:34:09 up 13 days, 4:09, 0 users, load average: 0.31, 0.30, 0.26