3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

10:18:59 up 67 days, 1:54, 0 users, load average: 0.21, 0.25, 0.24