3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

00:51:27 up 10 days, 3:46, 0 users, load average: 0.25, 0.36, 0.39