3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

08:51:26 up 7 days, 18:18, 0 users, load average: 0.40, 0.32, 0.32