3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:05:28 up 25 days, 9:35, 0 users, load average: 0.21, 0.27, 0.31