3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

17:17:49 up 20 days, 6:06, 0 users, load average: 1.05, 0.51, 0.44