3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

05:07:39 up 91 days, 20:17, 0 users, load average: 0.70, 0.68, 0.63