3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

16:51:36 up 53 days, 3:47, 0 users, load average: 0.43, 0.41, 0.44