3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:11:38 up 13:52, 0 users, load average: 0.17, 0.31, 0.38