3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

16:59:34 up 27 days, 10:36, 0 users, load average: 0.68, 0.59, 0.54