3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

19:20:59 up 110 days, 7:51, 0 users, load average: 0.33, 0.29, 0.29