3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:23:35 up 8 days, 23:17, 0 users, load average: 0.57, 0.63, 0.67