3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:12:44 up 32 days, 3:22, 0 users, load average: 0.39, 0.69, 0.69