3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

14:19:44 up 12 days, 9:09, 0 users, load average: 0.38, 0.54, 0.86