3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

13:46:48 up 22 days, 17:27, 0 users, load average: 0.51, 0.69, 0.59