3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

14:49:38 up 17 days, 5:37, 1 user, load average: 0.50, 0.44, 0.42