3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:01:38 up 20 days, 12:37, 0 users, load average: 0.39, 0.25, 0.21