3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

18:31:02 up 7:40, 0 users, load average: 0.32, 0.40, 0.47