3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:49:04 up 46 days, 13:14, 1 user, load average: 0.64, 0.42, 0.42