3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:55:30 up 14 days, 4:18, 0 users, load average: 0.43, 0.59, 0.67