3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:30:18 up 16 days, 4:19, 0 users, load average: 0.92, 0.70, 0.60