3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:43:39 up 32 days, 12:53, 0 users, load average: 1.04, 0.68, 0.66