3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

17:32:14 up 2 days, 3:41, 0 users, load average: 0.43, 0.38, 0.51