3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

07:19:15 up 13 days, 19:10, 0 users, load average: 0.35, 0.32, 0.31