3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

07:41:31 up 100 days, 18:37, 0 users, load average: 0.27, 0.41, 0.41