3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

21:20:47 up 73 days, 7:29, 0 users, load average: 0.80, 0.72, 0.72