3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

07:42:14 up 47 days, 13:16, 0 users, load average: 0.40, 0.39, 0.41