3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

00:34:23 up 12:52, 0 users, load average: 0.44, 0.35, 0.38