3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

13:59:44 up 15 days, 20:42, 0 users, load average: 0.29, 0.36, 0.40