3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

15:31:14 up 261 days, 3:27, 0 users, load average: 0.38, 0.38, 0.41