3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

06:48:53 up 19:20, 0 users, load average: 0.35, 0.32, 0.32